Bilda och leda team av Per-Hugo Skärvad, Charlotte Rudenstam

Teambaserade arbetsformer blir allt vanligare. Den här boken visar hur du på bästa sätt kan bilda och leda effektiva team. Den är också till för dig som deltar i teamets arbete. Författarna ger handfasta tips och råd om hur och när det är lämpligt med team som arbetsform och hur teamarbete bedrivs på ett effektivt sätt. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090693

Provläs boken