Bokföring från början, lösningar av Rolf Johansson, Claes Ridderström, Caroline Östgren

En kombinerad fakta- och övningsbok som inte förutsätter några förkunskaper i bokföring/redovisning. Innehåller teori och ett stort antal övningar och praktikfall baserade på autentiska verifikationer och vanligt förekommande affärshändelser. Målet är att läsarna ska lära sig så mycket bokföring att de självständigt kan sköta den löpande bokföringen i ett mindre företag eller assistera i detta arbete i en större rörelse. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147095292

Provläs boken