Rätt och rättssystem av Staaf (red.), Lars Zanderin, Birgitta Nyström

Denna bok är avsedd att ge en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Framställningen tar sin utgångspunkt i statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext skall tillämpas och tolkas. En del av boken ägnas åt Europarättsliga frågor. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090068

Provläs boken