Polishandboken av Fredrik Kärrholm, Andreas Elmebo

Polishandboken innehåller en samling kommenterade och illustrerade lagtexter som är tillämpliga för yrkesverksamma poliser. Genom sitt format möjliggör boken att väsentlig lagtext kan tas med sig på fältet direkt i fickan. Boken innehåller upplysningar för att den yrkesverksamme polisen ska kunna undvika allvarliga eller vanliga misstag som kan leda till tjänstefel, den ger tips och användbara råd, förslag på avrapportering och lästips för fördjupning. Boken innehåller även direkta utdrag ur Brottsbalken, trafikbrottslagen samt narkotikastrafflagen. Boken lämpar sig för såväl yrkesverksamma poliser som studenter vid polisutbildning. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147095308

Provläs boken