Budget och budgetering av Håkan Kullvén

Varför är budgeten ett så centralt verktyg för de flesta företag? Hur byggs företagets budgetar upp? Hur ser budgetprocessen ut, och varför? I Budget och budgetering behandlas det kanske mest mångsidiga och användbara av alla de verktyg som finns i den företagsekonomiska verktygslådan. Boken behandlar de grundläggande modellerna för budgetering, och genom ett stort antal övningar och exempel från företag och andra organisationer visas den praktiska användningen upp. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090242

Provläs boken