Chef med känsla och förnuft : Om professionalism och etik i ledarskap av Christer Sandahl

Att vara chef är en känslomässig verksamhet, en verksamhet som ofta utspelar sig under hög yttre press och med chefen mitt på scenen. Det handlar inte bara om att vara strategisk, fatta beslut och hantera andras känslor 1; utan också om att hantera sina egna känslor. Chefskap innehåller många olika känslomässiga dilemman såsom synlighet, beroende och ensamhet. Känslor är en central informationskälla i rollen som chef. Bedömningen av en situation behöver ske genom en sorts reflekterande vandring fram och tillbaka mellan känsla och förnuft. Känslor ger oss anledning att tänka en gång till och känslor bidrar med underlag så att vi kan bli kapabla att fatta omdömesgilla och kloka beslut. Då är det möjligt att vara chef på ett professionellt sätt och kunna värna etiska värden i arbetet som chef 1; utan känslor blir vi tanklösa. Chefer ställs ofta inför komplexa dilemman och svåra vägval. Känslor, både egna och andras, är en rik källa till information i rollen som chef. Bedömningen av en situation behöver ske genom en reflekterande vandring fram och tillbaka mellan känsla och förnuft. Känslor ger oss anledning att tänka efter och bidrar med underlag så att vi kan bli kapabla att fatta kloka beslut. Då är det möjligt att vara chef på ett professionellt sätt och kunna värna om etiska värden i arbetet som chef

ISBN: 9789127119741

Provläs boken