När Sverige sålde Nobelprisindustrin : historien om Astra, Pharmacia och Kabi av Torun Nilsson

Det här är berättelsen om hur det kom sig att Sverige i slutet av 1990-talet gjorde sig av med sin läkemedelsindustri, eller rättare sagt släppte makten över Astra och Pharmacia, de båda stora internationella läkemedelsbolag som i sin tur hade köpt upp nästan hela den svenska branschen. Hur kom det sig då att läkemedelsindustrin bara försvann ägarmässigt? Och finns det förutsättningar att bygga upp ersättare? Detta är en allmängiltigt intressant och viktig berättelse om svensk politik, särskilt ägarpolitik, och om den nya moderna kvartalskapitalismen. När Sverige sålde Nobelindustrin är en bok för alla som arbetar med läkemedel, forskning och vård, men också för dem som är intresserade av förutsättningarna för svenskt näringsliv samt för placerare, stora som små. För ekonomistuderande är detta ett intressant praktikfall om företagsutveckling och ledarskap. Torun Nilsson, civilekonom, har under två decennier varit företagsanalytiker och reporter på tidningen Affärsvärlden, i vilken hon också var delägare. Sedan 2002 skriver hon böcker, utredningar och artiklar för Fagerfjäll & Nilsson. Recensioner: "Det är dagsaktuellt, spännande och välskrivet och av intresse för alla som undrar hur det gick till när Sverige lämnade över läkemedelsföretaget Astra till den globala marknaden ... Boken är samtidigt en pulsmätare på svenskt näringsliv och exemplifierar den svenska näringslivspolitiken under både borgerliga och socialdemokratiska perioder vid regeringsmakten." Ewa Bergendahl, BTJ-häftet "Astras, liksom Pharmacias, historia beskrivs utmärkt i en färsk bok." Pia gripenberg, Dagens Nyheter

ISBN: 9789186203542

Provläs boken