Csr i praktiken – Hur företaget jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar av Per Grankvist

Är det verkligen möjligt för alla företag att bidra till ett bättre samhällsklimat och till minskad miljöförstöring och samtidigt fortsätta vara lönsamma? Är samhällsansvaret ännu ett av de krav som läggs på företag eller kan det också användas för att skapa nya affärer? När andra böcker använder teoretiska modeller och akademiska resonemang som utgångspunkt för sina resonemang visar Per Grankvist, chefredaktör för uppmärksammade affärstidningen på nätet, CSR i praktiken.se, och rådgivare till några av Sveriges största företag, genom över hundra konkreta exempel på hur andra, både små och stora företag, gjort för att förena hållbarhet och lönsamhet. Läs mer på www.csripraktikenboken.se

ISBN: 9789147090297

Provläs boken