Revision av Thomas Carrington

Varför behövs revision? Vilken är revisorns roll i relation till övriga finansiella aktörer? Och vad är det egentligen som revisorer producerar? Hur säkra och trovärdiga är företagens finansiella rapporter och hur gör vi för att bedöma det? Den här boken belyser dessa och liknande frågor med hjälp av olika teoretiska perspektiv på revision. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147088379

Provläs boken