Didaktisk Design av Staffan Selander, Eva Svärdemo-Åberg

Boken lyfter fram designperspektivet och den formande process som både lärare och elever är inbegripna i. Globalisering, digitala medier och nya kommunikationsmönster innebär en stor utmaning för det etablerade skolväsendet, både med avseende på vad vi lär och hur vi lär. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093281

Provläs boken