Flera vägar mot mål av Astrid Skaathun, Marianne Røskeland, Margunn Mossige

Boken behandlar läs- och skrivsvårigheter i skolans senare år. Författarna kopplar teorier kring läsning, skrivning och olika svårigheter till praktiska metoder. Deras poäng är att det finns flera olika sätt att bli en läsande och skrivande person. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093212

Provläs boken