Diskutera! av Eva Wiklund

Diskutera! aktuella frågor är ett läromedel som övar kritiskt tänkande och analysförmåga genom läsförståelse samt muntlig och skriftlig kommunikation. Detta utifrån fem fristående kapitel som tar upp aktuella teman som "Djurens rätt", "Serier som samhällsspegel" samt "Varför ska vi läsa skönlitteratur?" Materialet går att använda i Svenska A, B och C på gymnasiet då många olika sorters övningar av olika svårighetsgrad finns. Det är därför lätt att hitta övningar som passar just dig som lärare och din klass. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147091539

Provläs boken