Domstolen : en nämndemans betraktelser av Pia Gadd

Domstolen är en offentlig institution, men det största delen av det som görs, är okänt för många. Efter nitton år som nämndeman och långt över tusen rättegångar av de mest skilda slag, från mord till snatteri, har Pia Gadd skrivit en bok som beskriver denna okända värld och sina upplevelser. Det är en bok med ett inifrånperspektiv och med journalistiskt öga för detaljer. I boken beskrivs mest det som sker i rättssalarna. Men ibland går författaren utanför och agerar som varje journalist gör: läser på, ringer upp, ställer frågor och intervjuar. Fram träder en bild av domstolar som en institution som upprätthåller och förstärker sociala skillnader. Och tillåter polisens och vakternas kritiserade kultur att leva vidare. Efter många års iakttagelser såg hon, i egenskap av nämndeman, mönster och sammanhang hon inte var riktigt medveten om när de inträffade. Och det var det hon ville beskriva.

ISBN: 9789175043166

Provläs boken