Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring av Bosse Angelöw

Det enda vi säkert kan räkna med är att arbetslivet ständigt förändras. Detta är såväl positivt som negativt, både välkommet och hatat. Våra reaktioner beror på om förändringarna är självvalda eller påtvingade, vilka handlingsalternativ vi har och vilka konsekvenser det får i våra liv. Det är viktigt att sprida kunskaper kring konstruktiva förändringsprocesser och i boken finns råd och tips för att lyckas med förändringsarbete och vad vi kan göra för att må bra vid förändringar. Framgångsrikt förändringsarbete riktar sig till chefer och medarbetare som vill stärka den personliga förändringskompetensen må bra i samband med olika förändringar arbeta med olika organisationsförändringar öka sina kunskaper om individ och organisation i förändring få råd och tips om hur man lyckas med förändringsarbete

ISBN: 9789127121669

Provläs boken