Framgångsrika arbetsplatser – en bok om human resurshantering av Henrik Tangen

ATT SE MEDARBETAREN som en resurs är utgångspunkten inom Human Resource Management (HRM). Man behöver ta till vara och reflektera över hur de mänskliga resurserna används och hanteras för att bemästra konsten att skapa framgångsrika arbetsplatser. Det krävs ett holistiskt synsätt där både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön används som en språngbräda för att nå framgång. Boken belyser betydelsefulla områden som är kopplade till HRM, så som gruppsammansättning, ledarskap, målsättning, värderingar, behov, motivation, belöning och kommunikation. Men också förändringsarbete, fysisk miljö som strategi, hälsopromotion och personalekonomi. Boken riktar sig främst till arbetsledare på olika nivåer men är användbar för alla yrkesverksamma personer med intresse för HR-frågor, för fackligt engagerade, skyddsombud eller andra som är intresserade av human resurshantering. Dessutom kan boken med fördel användas inom högskoleutbildningar där frågor om mänskliga resurser i arbetslivet är centrala såsom PA-program, psykologprogram med flera. OM FÖRFATTAREN: Henrik Tangen (MS.Sc) är en nyfiken dalmas som efter sin examen har arbetat inom ett internationellt forskningscentrum med syfte att utveckla psykosocialt stödjande miljöer. Han har också arbetat med hälsopromotion inom den offentliga sektorn och är idag yrkesverskam som HR-specialist och arbetar med strategiskt utvecklingsarbete som spänner sig genom hela HR-området. Henrik har tidigare författat boken Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen och nu etablerar han sig också som författare inom området HRM samt management. OM FÖRLAGET: Prolead Förlag grundandes 2010 och har utgivning av kvalitativa och snabblästa böcker som på enkelt & konkret sätt förmedlar och inspirerar modernare läsare. Förlaget ingår som en del inom Prolead Business Group AB

ISBN: 9789187191015

Provläs boken