Konsten att lyssna : metod för professionella samtal av Nils-Eric Tedgård

Att framföra ett budskap kan vara nog så svårt, men det svåraste i samtalet - att lyssna - hur gör man det? Att hålla professionella samtal ingår i yrkesrollen för ledare, lärare och många andra. Den här boken är skriven för dig som vill bli mer trygg i rollen som samtalsledare. Den ger handgripliga råd kring konsten att lyssna och fråga, och visar hur både du och motparten kan få ut mer av samtalet. Boken tar upp frågor som: o Hur visar jag att jag verkligen lyssnar? o Hur får jag kontakt? o Hur ställer jag bra frågor? o Hur gör jag motparten delaktig? o Finns det frågor jag bör undvika? o Ska motparten dra egna slutsatser, eller ska jag ge råd? o Varför lyssnar jag inte?

ISBN: 9789147095025

Provläs boken