Förändringsdynamik av Kalju Plank, Tor Eneroth

Den här boken handlar om mänskliga aspekter av att leda människor genom organisationsförändringar. Den vill hjälpa chefer och ledare att leda och hantera förändringar och personal med utgångspunkt i ett mer mänskligt perspektiv och med en psykologisk ansats. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089291

Provläs boken