Rätten till liv av Parul Sharma

Den mest fundamentala av de mänskliga rättigheterna är rätten att leva. Rätten till liv omfattar dels rätten att inte dödas, dels rätten till överlevnad i en värdig livsform. Den här boken tar upp frågor kring rättssamhällets funktion för att uppfylla denna rättighet samt vilka förutsättningarna är för att förverkliga ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089376

Provläs boken