CSR: Företagsansvar i förändring av Pauline Göthberg, Maria Grafström

Samhällsintresset bland stora svenska och internationella företag har ökat under de senaste åren. Allt oftare hör vi att företag inte enbart har ett ekonomiskt ansvar gentemot sina aktieägare, utan att de även bör ta ett socialt ansvar. Men vad innebär socialt ansvarstagande egentligen? Vad är ett företags roll i samhället? Hur kan företag hantera nya krav på ett ökat ansvarstagande? Kan företag tjäna pengar på att ta socialt ansvar? Och hur bär man sig åt för att kommunicera sitt ansvarstagande.

ISBN: 9789147087532

Provläs boken