Turism och resor ; Faktabok av Thomas Blom

Att förstå en turists behov och drivkraft att resa är grunder för att arbeta i branschen. Med den kunskapen blir du mer rustad att lotsa kunden till rätt slag av resa och resmål. Turism och resor fokuserar på olika typer av resenärer, resvägar och resmål. Det är en fortsättning på Turism BAS. Läromedelspaketet är anpassat för gymnasiekursen Turism och resor 50 p. Turism och resors huvudavsnitt: • Inledning och repetition • Varför reser man? Olika kategorier av turister och olika syften • Vart reser man? Geografiska namn, resvägar och resmål • Hur reser man? Infrastrukturens betydelse. Informationsinsamling, presentationsmaterial • Vad kostar resan? Planering och kalkylering av resor • Rättigheter och skyldigheter. Lagar, förordningar, skatter, internationella regler Läromedlet kompletteras med en lärarhandledning innehållande kommentarer, lösningar, provuppgifter och OH. (Vid nästa tryckning kommer OH att finnas på en cd).

ISBN: 9789147072316

Provläs boken