På väg mot ofullkomlighetens pedagogik : mänsklighet och kosmopolitism under omprövning av …

Kosmopolitismen som teori baserar sig på en paradoxal premiss, ett engagemang både för idén om en universell mänsklighet och för vikten av att respektera människors olikhet. I På väg mot ofullkomlighetens pedagogik kritiserar Sharon Todd den föreställning om människors inneboende "godhet" som ligger till grund för idén om en universell mänsklighet, och undersöker hur även antagonism och motsättningar i mänsklig interaktion, inklusive dess konsekvenser i form av konfl ikt, våld och lidande, utgör en grundläggande sida av tillvaron i en pluralistisk värld. Boken driver tesen att det är de oundvikliga skillnaderna mellan människor som fungerar som drivkraft för våra etiska och politiska överväganden inom undervisning, utbildning och pedagogik. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147094165

Provläs boken