Förvaltningsrätt av Lars Zanderin, Annika Staaf

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten där myndighetsorganisationer berörs och som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, s.k. människobehandlande organisationer (Human Service Organizations, HSO). Boken tar upp den konstitutionella rätten och olika offentliga regelsystem, organisationen av den offentliga verksamheten, rättssäkerhet, offentlighet och sekretess, förvaltningslagens centrala delar och begrepp samt överklagande av beslut

ISBN: 9789147094363

Provläs boken