Organisering och ledning av Magnus Forslund

En bok i grundläggande organisationsteori som låter läsaren ta nära del av de utmaningar, svårigheter, möjligheter och glädjeämnen som följer av att driva och utveckla organisationer. Boken har ett tydligt ledarperspektiv och riktar sig till personer som redan nu arbetar, kommer att arbeta eller vill arbeta i ledande positioner. Organisering och ledning följer en tydlig tematisk struktur, och lämpar sig mycket väl som lärobok på grundläggande nivå

ISBN: 9789172275898

Provläs boken