God man eller förvaltare : En praktisk handbok av Kerstin Fälldin

5:e utgåvan Den här boken tar upp frågor om vad det innebär att vara god man eller förvaltare, hur man sköter den ekonomiska förvaltningen, hur går det till att avveckla bostaden och många fler. Godmanskap kan komma ifråga för dem som saknar anhöriga eller vars anhöriga av olika skäl är förhindrade att bistå den som är sjuk, gammal eller på annat sätt blivit oförmögen att sköta sina angelägenheter. Detta beroende kan upplevas kränkande och svårhanterligt. Flera sociala och medicinska instanser blir kanske inblandade och gode mannen kan då vara den som ser till att vardagslivet fungerar. Här ges grundkunskaperna, men boken fungerar också som handbok när nya problem uppstår. Exemplen 1; hämtade direkt från verkligheten 1; belyser de praktiska och ofta etiska problem gode mannen har att ta ställning till. I denna 5:e reviderade utgåva har betydelsefulla lagförändringar införts. Boken riktar sig till blivande gode män och förvaltare. Används bl a som kursbok i Överförmyndarenheternas utbildningsverksamhet

ISBN: 9789127120600

Provläs boken