Att hantera misskötsel : handbok för chefer av Georg Frick

Vad är misskötsel på arbetsplatsen? Hur bemöter man det som chef och vilka följder kan bli aktuella? Här klargörs för dig som chef de vanligaste frågorna och de vanligaste varianterna av misskötsel. Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga problem med att samarbeta eller är onyktra på arbetstid? De flesta chefer tvingas förr eller senare hantera medarbetare som missköter sig. Den här boken visar både vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör agera när misskötseln väl är ett faktum. Här får du svar på de mest angelägna frågorna: Vad är att betrakta som misskötsel och inte? När finns det grund för uppsägning? Vilka rättigheter och skyldigheter har man som arbetsgivare? Med den här boken i handen kan du undvika de vanligaste fallgroparna och öka dina chanser att göra rätt från början

ISBN: 9789170054037

Provläs boken