Vetenskapsteori av Kirsten Hyldgaard

Den pedagogiska forskningen och vetenskapen har genom tiderna kopplats till olika vetenskapstraditioner såsom psykologi, sociologi och på senare år även antropologi. Pedagogisk forskning och teori tar därför ställning till och är ett resultat av grundläggande problemställningar i 1900-talets vetenskapsteori, t.ex. vad ett subjekt är, det socialas betydelse och vad vetenskaplig praxis är eller bör vara. Kirsten Hyldgaard försöker presentera olika teoretiska ståndpunkter på ett så klargörande sätt som möjligt, för att skapa förutsättningar för analys och diskussion.

ISBN: 9789147084722

Provläs boken