Historieunderv. byggstenar av Magnus Hermansson Adler

Denna grundläggande bok i ämnesdidaktik visar hur historieläraren i grundskolan och på gymnasiet kan möta ett förändrat undervisningsuppdrag, där ett ökat inslag av elevaktiva arbetsmetoder blir en nödvändighet. Boken rymmer en mängd konkreta exempel på hur eleven tillsammans med läraren kan lära sig historia på ett spännande, kreativt och kritiskt sätt. Alla exempel grundas i en tydlig didaktisk teori som visar hur eleven kan uppfylla läroplanens och kursplanens krav. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093298

Provläs boken