Nätverksorganisationer av Per-Hugo Skärvad, Jan Edgren

Den här boken sätter fokus på den trend inom företagsorganisation som kallas nätverksorganisation. Det stora integrerade företaget, som håller ihop en hel produktionsprocess, håller på att ersättas av nätverk av företag som specialiserar sig på var sin del av värdekedjan eller produktionsprocessen. Företagsledare höjer sina blickar för att hitta resurser och kompetenser runt om i världen och knyter samman dessa i olika nätverkslösningar. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090396

Provläs boken