Konsumentbeteende av Evans, Martin, Jamal, Ahmad, Foxall, Gordon

Varför köper/konsumerar vi? Vilka sociala behov uppfyller konsumtionen? Hur får företagen lojala kunder? Vad är olämpligt konsumentbeteende?

ISBN: 9789147088003

Provläs boken