Mänskliga rättigheter i praktiken av Laura Popa

Mänskliga rättigheter i praktiken" erbjuder en grundläggande introduktion till de mänskliga rättigheterna i Sverige. Hur har de kommit till? Vilka är dem? Var hittar man dem? Hur sköts efterlevnaden av dem? Hur kontrollerar man dem? Hur straffar man brott mot dem? Mänskliga rättigheter utifrån Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, står i fokus i denna bok och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna ägnas särskild uppmärksamhet. Genom den omfattande rättspraxis som domstolen utvecklat sedan dess tillkomst har de olika rättigheterna som tas upp i konventionen givits ett konkret innehåll. Konventionssystemet och den praxis som utvecklats rörande Europakonventionens olika artiklar beskrivs mer ingående. Boken erbjuder en praktisk handledning om hur man går till väga och vad man har att iaktta när man vänder sig till Europadomstolen med ett klagomål. Denna grundläggande introduktion kräver inga juridiska förkunskaper och vänder sig till var och en som har ett intresse av att lära sig mer om mänskliga rättigheter, Europakonventionen och om klagoprocessen i Europadomstolen. Laura Popa är utbildad folkrättsjurist vid Stockholms universitet. Hon är verksam som författare och jurist på Avista Juristbyrå

ISBN: 9789198160192

Provläs boken