Marknadsrätt av Stefan Melin

Marknadsföring och konkurrens är två huvudområden inom marknadsrätten. De centrala lagarna är marknadsföringslagen och konkurrenslagen, vilka båda kom ut i nya, reviderade versioner 2008. Den här boken ger en lättillgänglig översikt av marknadsrätten. Den riktar sig i första hand till jurist-, ekonomi- och handelsrättsstuderande, men även till studerande inom särskilda utbildningar inom marknadsområdet och alla som i sitt arbete behöver ha aktuella kunskaper om marknadsrättsliga regler. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089451

Provläs boken