Möteskokboken D. I : grunderna för att skapa effektiva möten av Erik Mattsson, Anna Jöborn

Möteskokboken - mötesmetoder för dig som är: - chef och vill få idéer till bättre arbetsmöten - projektledare och vill öka effektiviteten på dina projektmöten - personalansvarig och vill utveckla möteskulturen inom organisationen - pedagog och vill ha nya sätt att stimulera lärandet hos dem du utbildar - föreningsaktiv och vill skapa delaktighet i besluts­processerna - forskning- och utvecklingsansvarig och vill skapa kreativa möten - allmänt nyfiken på hur man skapar möten där människor verkligen möts En allt större del av våra arbetsliv går ut på att delta i olika typer av möten. Vi träffas i tid och otid. I värsta fall leds mötet av en oförberedd mötesledare och mötesdeltagarna är ditkommenderade. Resultatet blir därefter. Samtidigt är kostnaderna för alla möten enorma, räknat i arbetstid, resor, kost och logi, och därför är det egentligen rätt underligt att vi inte satsar mer på mötets utformning och ledning. Vad kostar ett misslyckat möte med 100 deltagare? Enkel matematik säger att goda förberedelser snabbt lönar sig. Erik Mattsson är föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation på heltid sedan mitten av 90-talet. Han är fil. kand. i statskunskap med matematik, ekonomisk historia, fysik och retorik i bagaget. Erik har varit förbundsordförande för Röda korsets ungdomsförbund, undervisat i retorik vid Uppsala universitet samt arbetat som skådespelare. Han är också vd och grundare av företaget Ordrum AB. Anna Jöborn är föreläsare och forskningsledare och har lett forsknings- och utvecklingsprojekt såväl i Sverige som internationellt. Hon är byggnadsingenjören som via konst-och arkitekturhistoria och u-landskunskap på Sida blev fil. dr. i mikrobiologi. En stor del av hennes arbete de senaste åren har handlat om frågor kring hållbar utveckling och om att skapa effektiva kommunikations- och forskningsprocesser. Boken är formgiven av Ola Carlson, utsedd till "Årets ad" 2009 av Sveriges Tidskrifter. Illustrationerna är gjorda av Helena Bergendahl. Läs ett utdrag på www.moteskokboken.se

ISBN: 9789197766401

Provläs boken