När Sverige blev modernt av Per I Gedin

När Sverige blev modernt Per I. Gedin visar här hur Gregor Paulsson (1889-1977) inte bara var en framstående konsthistoriker, utan också en av de mest inflytelserika personerna i skapandet av det moderna Sverige. Som initiativtagare till och ledare av Stockholmsutställningen introducerade han funktionalismen, inte bara som arkitektur, utan framför allt som ideologi. Genom en ödesdiger sammansmältning av denna ideologi med den nya folkhemsdrömmen, tidens totalitära idéer, makarna Myrdals steriliseringsprogram och de vid tiden populära raslärorna skapades drömmen om den nya människan och den bebyggelse man skulle leva i. Ledande arkitekter som också spelade en stor roll i Stockholmsutställningen, Sven Markelius och Uno Åhrén, var inspirerade av Le Corbusier och bidrog till att man i Sverige istället för att bevara gammal bebyggelse och skapa ett boende med en human skala, rev traditionella stadskärnor och byggde friliggande höghus som isolerade människorna i de nya förorterna. Gregor Paulsson kom senare att ta avstånd från denna utveckling, som dock inte gick att hejda. Gregor Paulsson blev senare - efter en karriär på Nationalmuseum och Svenska slöjdföreningen - professor i konstvetenskap, skrev banbrytande konsthistoria och uppskattades som en sällsynt inspirerande lärare för sina studenter. Om Isaac Grünewald - Modernist och människa: "Med pedagogisk klarsynthet har Gedin valt att disponera det omfångsrika material som han förfogat över, främst familjen Grünewalds omfattande privata arkiv... Det är skickligt upplagt, boken blir en bladvändare." - Skånska Dagbladet

ISBN: 9789100175948

Provläs boken