och han sparkade mamma… : trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld av Ami Arnell, …

Varje år upplever många barn att deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Denna bok presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn: Trappan-modellen. Metoden har under de senaste tio åren fått stor spridning i Sverige. Boken innehåller dels en faktadel, där författarna diskuterar hur barn påverkas av våldet i sina familjer samt hur samhällets stöd är utformat, dels ett konkret arbetsmaterial med utförlig beskrivning av hur det kan användas i arbetet med barnen. I denna reviderade utgåva är faktadelen grundligt uppdaterad men arbetsbladen och temabilderna är samma som i tidigare utgåvor. (OBS att bilderna numera är tänkta att kopieras istället för att klippas ur boken. På så sätt blir det lättare att behålla materialet komplett.) Ami Arnell är psykolog och leg. psykoterapeut, Inger Ekbom är socionom och leg. psykoterapeut. Boken ges ut i samarbete med Rädda Barnen

ISBN: 9789172057142

Provläs boken