Öppen innovation av Björn Remneland

De senaste årtiondenas förändring av affärslandskapet och samhället ställer krav på företagen att förnya sina innovationsprocesser. Allt fler företag väljer nu att öppna upp sitt utvecklingsarbete och bjuda in utomstående aktörer. Öppen innovation är ett begrepp som börjat få fäste inom såväl näringsliv som akademi. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147094622

Provläs boken