Projektsamarbete : metodbok för effektiva projekt av Kerstin Myrgård

Klicka här för att provläsa de första sidorna i Projektsamarbete! Projektsamarbete är en handbok i projektarbetets grunder. Syftet är att göra det lättare för dig som deltar i eller leder ett projekt att lyckas. Här får du handfasta råd om hur man:formulerar uppdragetskriver en projektplanleder sammanträdenkommunicerar med deltagarnahanterar konflikter i gruppenleder uppföljnings- och utvecklingssamtalgör en utvärdering av projektetgenomför en föredragningskriver en projektrapport

ISBN: 9789170053993

Provläs boken