Psykiatri av Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd, Erik Stänicke

Psykiatri är en grundläggande lärobok om psykiatri och psykiskt lidande. På ett unikt sätt förmedlar boken genomgående historiska, sociala och kunskapsteoretiska perspektiv på ämnet, och med rika exemplifieringar speglar den hela det brokiga och motsättningsfyllda psykiatrifältet. Boken ger en överblick över utvecklingen av centrala behandlingstraditioner, såväl den psykoanalytiska/psykodynamiska som den medicinskt-naturvetenskapliga och kognitiva, och följer deras utlöpare och förgreningar fram till dagens revolutionerande hjärnforskning och den nya s.k. mentaliseringsbaserade terapiformen. Psykiatri överbrygger tidigare oförenliga ståndpunkter genom att konsekvent tillämpa både ett utifrån- och ett inifrånperspektiv på de psykiatriska ohälsotillstånd som tas upp. Den bidrar därmed till att återställa balansen mellan den naturvetenskapliga och den humanistiska traditionen. Boken vänder sig till behandlare och vårdpersonal, som alltid befinner sig i spänningsfältet mellan dessa två perspektiv. Boken vänder sig också till studerande inom olika vårdutbildningar samt till en intresserad allmänhet. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147099542

Provläs boken