Länkar i lärandets kedja av Lars-Erik Bjessmo, Ulla Karlsson

För 12 år sedan fick de i uppdrag av regeringen att utbilda lärare i hur man kan använda IT i skolan. Sedan dess har Ulla Karlsson och Lars-Erik Bjessmo tillsammans ansvarat för utbildningar om IKT (Informations och kommunikationsteknik) på Lärarhögskolan - nu har de skrivit en bok om sina erfarenheter av digitalt lärande. Boken behandlar hur lärande kan bedrivas med stöd av IKT och nätbaserade studiegrupper. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093205

Provläs boken