Språkdidaktiska perspektiv av Ulrika Tornberg, Anita Malmqvist, Valfridsson (red.)

Språkdidaktiska perspektiv är en antologi som i elva artiklar presenterar delar av den språkdidaktiska forskning som pågår i Sverige idag. Med utgångspunkt bland annat i språkfilosofi, frågor om identitet och makt och kommunikationsteori problematiserar författarna några grundläggande perspektiv på språkundervisning bland annat genom en diskussion av begrepp som literacy, voice, meningsskapande, kollaborativt lärande, metakognition, bedömningsproblematik och kritisk pedagogik. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093359

Provläs boken