Psykiatriboken bok med eLabb av Hans Ottosson, Jan-Otto Ottosson

Psykiatriboken ger grundläggande kunskaper om hur psykiska störningar uppkommer, yttrar sig och behandlas samt hur patienter med olika störningar ska bemötas. Boken innehåller även särskilda avsnitt om psykiatriska begrepp, lagstiftning, organisations- och arbetsformer samt behandlingsmetoder. Med boken följer eLabbet, som är ett webbaserat studiestöd. eLabbet för Psykiatriboken innehåller ca 140 instuderingsfrågor och ca 20 relevanta psykiatrifall. Här kan man träna på viktiga ord, begrepp och fakta och få omedelbar feedback. Här kan man också tillämpa sina kunskaper på verklighetsorienterade patientfall. eLabbet innehåller dessutom interaktiva kunskapstester med slumpade testfrågor där man kan repetera sina kunskaper samt få läs- och länktips. Aktiveringskod följer med boken. För mer information om eLabbet samt inloggning, gå till www.liber.se/elabbet. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147103317

Provläs boken