Rapportboken av Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul

Rapportboken ger både en snabb överblick av utrednings- och forskningsuppdrag och fungerar som guide vid de enskilda stegen i undersökningsprocessen.

ISBN: 9789147088454

Provläs boken