Ledarskapets milstolpar av Julian Birkinshaw, Michael J. Mol

Vad är det som gör att ett företag konsekvent kan överträffa konkurrenterna, kan överträffa sig självt? Vilken är hemligheten bakom långsiktiga konkurrensfördelar? Svaret är innovativa managementmetoder - nyskapande idéer om hur företag organiserar, koordinerar, planerar, motiverar och allokerar resurser. I boken presenteras de 50 viktigaste managementmetoderna. De har alla inneburit avgörande förändringar och utvecklingssteg inom managementpraxis; de har bidragit till att forma nutidens företag, sättet att styra och leda dem. Författarna förklarar varför de behövdes, hur de uppstod, hur de spreds vidare och vilken inverkan de har haft på hur saker och ting görs idag. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090167

Provläs boken