Kaos! av Philip Kotler, John Caslione

Boken ger konkreta riktlinjer för att hantera en alltmer kaotisk miljö. Hur man upptäcker potentiella källor till turbulens, förbereder sig för olika scenarier, analyserar företagets sårbarhet och affärsmöjligheter vid turbulens, minskar riskexponeringen, bygger in flexibilitet i balansräkningen, prissätter strategiskt och anpassar sig för att möta nya kundvärderingar

ISBN: 9789147090785

Provläs boken