Offentlig upphandling – skriv vinnande anbud av Mats Kylleniu, Fredrik Garmer

Offentlig upphandling är för många relativt okänd mark och något som många väljer bort därför att man tror att det är för komplicerat eller innebär för hård konkurrens. Men med boken hjälp behöver det dock inte vara så svårt. Den ger företaget en metod för offentlig upphandling som är lättarbetad och effektiv och som hjälper företaget att utveckla en intressant marknad. Det är en komplett bok för offentlig upphandling. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090723

Provläs boken