Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument av Mats Beckman, Magnus Dahlgren, Ella …

En finansiell rådgivare ska ha dokumenterade kunskaper om bland annat förekommande finansiella instrument, deras egenskaper och risker samt hur de hanteras men även om det administrativa flödet av en värdepappersaffär och relevant regelverk

ISBN: 9789147094325

Provläs boken