Hissad och dissad av Margareta Öhman

Barn är oavbrutet involverade i relationsarbete där de både hissar och dissar varandra, det vill säga uppmuntrar och bekräftar varandra likaväl som de kränker, sänker och avvisar varandra. Att kunna se och reagera på kränkningar mellan barn är angeläget för alla pedagoger. Men kränkningar och uteslutningar kan vara svåra att se eftersom barns värderingar ofta ligger subtilt inbäddade i deras förhandlingar om vem som kan och får vara med i lek och samspel, och vem som har rätt att bestämma. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093663

Provläs boken