Skrivtrappan lärobok av Alfredsson, Ronald

Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning och vänder sig till dig som studerar på avancerad nivå i svenska som andraspråk. Skrivtrappan ger träning i att skriva i många genrer t.ex. berättelser, beskrivningar, referat, recensioner, platsansökan, debattartiklar, protokoll. Man börjar med enkla, personliga texter och fortsätter med mer formella. De flesta av bokens 14 kapitel presenterar en genre och beskriver vad som är typiskt för denna. Till varje kapitel hör övningar och dessutom en längre skrivuppgift som går ut på att genreanpassa en text. Skrivtrappan är ett läromedel med ett rikt och varierat ordförråd. Det gör att texterna också fungerar som intensivtexter. Skrivtrappan innehåller även övningar på bl.a. ordförråd, idiom och uttryck, avstavning. Boken ger dessutom många råd och tips om vad man bör tänka på när man skriver en text. Författaren Ronald Alfredsson är lärare i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

ISBN: 9789174344813

Provläs boken