Sökandet efter livets mening av Birgitta Sjöqvist

Är det så att stora upplevelser går oss förbi i vår jäktade och stressade vardag? Vad går vi miste om? Vad finns inom oss som vi inte får vetskap om, om vi inte stannar upp? En påtvingad ensamhet fick mig att söka efter livets mening.   Några citat ur boken:   När du i stillhet betraktar naturens skönhet och de stora förändringar som sker, så kan även själen genomgå en total förvandling. Vinden visar med sin kraft att förändring innebär ett motstånd, som måste överbryggas för att komma till insikt om det som döljer sig bakom de vindpinade områdena i en människas liv. När vinden får tillfälle att blåsa rent och avyttra alla gamla intryck och upplevelser, så renas själen från onödig belastning.   Lys upp för varandra med omtanke och kärlek så att alla kan få blomstra i sin egen skönhet. Människans tro på att det goda skall segra måste alltid finnas med i framåtskridandet i världen. Möt livet med tacksamhet är det ursprungliga rådet för ett liv i kärlekens tecken. Dessa ord är meningen att vara en upplysning och en bön om försoning och förbrödring mellan jordens folk.

ISBN: 9789186799243

Provläs boken