Sverige förnyat : Ett förslag till svenska folket om en bättre demokratisk ordning av Leif V Erixell

Nu 2:a upplagan (reviderad med nyskrivna tillägg)! Boken består dels av en kritik av den rådande ordningen i Sverige i dag - med betoning på det grundläggande politiska och konstitutionella systemet - och dels ett färdigt förslag till en ny konstitution för Sverige! Författaren menar att medborgarna inte har råd att låta grundlagsfrågor vara en frizon för politiker eftersom de regler som finns i en konstitution har en så stor betydelse på många plan: för lagstiftningens kvalitet och våra politikers kompetens, för vårt demokratiska inflytande på alla nivåer och för graden av skydd för våra mänskliga fri- och rättigheter. Kort sagt, det rör grundläggande och viktiga ting för vår egen och våra barns framtid. I boken finner du också en diskussion med Sveriges kulturminister om vad svensk kultur kan tänkas vara. Även argumenten för republik respektive parlamentarisk monarki analyseras. I denna volym ingår också i orört skick den svenska Tryck-frihetsgrundlagen samt Yttrandefrihetsgrundlagen. Bra att ha i bokhyllan. Känn till dina rättigheter!

ISBN: 9789174378269

Provläs boken