Teamarbete i medicinsk rehabilitering av Charlotte Lundgren, Carl Molander

Inom medicinsk rehabilitering har behovet av nära samarbete mellan olika personalkategorier ökat starkt. Denna bok ger grundläggande kunskaper för ett fungerande multiprofessionellt teamarbete inom medicinsk rehabilitering och vänder sig såväl till vårdpersonal som till administrativ personal och beslutsfattare inom sjukvården.

ISBN: 9789147084630

Provläs boken